Pages Navigation Menu

Cum este liberă economie liberă?

Cum este liberă economie liberă?

6f42f50e09f91dbdcc3fb45d5f4993a6_large

La întrebarea din titlul acestui scurt eseu se pot adăuga multe altele, între care una ar avea o semnificaţie cu totul deosebită: cum este democrat, în ce mod ajunge să fie democrat, un stat democrat? Din fericire – sau, poate, uneori, din nefericire – răspunsul este unul şi acelaşi: în modul  în care este creată condiţia, necesară realizării – la nivel naţional – a unei economii libere, tot aşa apare, dacă nu democraţia, cel puţin  condiţia decisivă a statului, şi guvernării, democrate.

Este evident că o economie liberă implică libertatea proprietăţii private, deci dreptul la această proprietate, libertatea efectuării tuturor acţiunilor şi proceselor obligatorii pe o piaţă reglementată legal, în sensul egalităţii de drept a tuturor agenţilor activi în piaţă şi a reprimării actelor de fraudă sau corupţie – frauda şi corupţia fiind ireproşabil definite legal. Aparent, nimic nu este mai simplu decât să exprimi necesităţile unei economii libere şi să stabileşti dacă într-un caz specific, al unei economii anume, fie aceasta a unei anumite naţiuni, a unei comunităţi de state, a unui continent, în care sunt puse în acord principalele elemente de legislaţie economică. În realitate lucrurile nu sunt de loc atât de simple şi se relevă serii întregi de factori, privind numeroase detalii, ale unei economii şi pieţe, care se cer corect examinate şi încă mai exact şi corect adaptate, ajustate. Pe scurt, nu va exista niciodată o economie liberă dacă statul în care se organizează şi funcţionează respectiva economie, cu relaţiile sale atât de producţie cât şi de piaţă, nu îşi propune, ca un obiectiv major, susţinerea libertăţii autentice a economiei. De ce este aşa? Pentru că dreptul şi legea sunt supuse unor principii, al căror caracter este axiomatic  – între acestea figurează şi următorul: legea se aplică şi interpretează cu obligatorie bună credinţă. Totul în economie este fenomen obiectiv, atât doar că spre a fi astfel – deci obiectivă – economia are nevoie de un cadru legal, şi de o supraveghere de drept, care, în termenii principiului aici reamintit, sunt supuse unei subiectivităţi patente. Ce înseamnă aceasta?

Răspunsul la întrebarea tocmai avansată este cel mai simplu cu putinţă: o economie liberă nu este liberă decât acolo unde justiţia este justiţie până la capăt, unde dreptul este drept în mod absolut – cel puţin în măsura în care absolutul este integrabil umanului. Posibilitatea de a eluda egalitatea absolută în faţa legii a tuturor persoanelor fizice, sau juridice, anulează condiţia de libertate în spaţiul oricărei pieţe şi economii, sau mai simplu spus nefavorizarea nimănui şi, implicit, nedefavorizarea nimănui, sunt condiţii de neocolit spre asigurarea economiei libere. Cel ce doreşte să ştie, într-un stat anume, anume dacă are de a face, economic şi ca piaţă, cu libertatea, are  de examinat economia şi piaţa dar, în egală măsură justiţia. Lucrul este prea binecunoscut, dar prea puţin subliniat şi, nu rareori neglijat.

Despre relaţia între democraţie şi drept s-a vorbit enorm. Încă de la începutul implicării mele în activitatea de critic al fenomenului de civilizaţie am notat că democraţiile britanică şi americană au fost evident dezvoltate în viaţa civilă, în alegeri, în structurile şi în legislaţia electorală şi parlamentară   sau guvernamentală, dar, încă mai mult decât în aceste cadre, ea, democraţia acestor state şi naţiuni, a fost adusă la o foarte demnă ţinută, şi la un remarcabil nivel, prin curţile de justiţie.

Autorităţile statului sunt independente precum sunt şi formele vieţii naţiunilor, dacă este vorba de state şi naţiuni democrate, existând în condiţii de drept şi de libertate economică – evident, şi  spirituală – dar în centrul întregului sistem de garantare a siguranţei democratice, şi a capacităţii de progres economic liber, stă curtea de justiţie, al cărui comportament are a fi ireproşabil.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>